BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA MIC

Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không

MIC nhận bảo hiểm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (Loại trừ hàng hóa gửi bằng đường bưu điện).

PHẠM VI BẢO HIỂM

Loại trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

  • Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng
  • Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại
  • Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất
  • Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng
  • Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải
  • Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất
  • Giấy yêu cầu bồi thường
  • Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo