BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN CỦA CHỦ XE ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRÊN XE – MIC

  1. Đối tượng bảo hiểm:

Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với thiệt hại về hàng hóa được vận chuyển trên xe.

  1. Phạm vi bảo hiểm:

MIC nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe (là số tiền chủ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ hàng theo quy định của Bộ luật dân sự đối với thiệt hại về hàng hóa được vận chuyển trên xe) theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng trong phạm vi nước CHXHCNVN.

Ngoài ra, MIC còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí hợp lý, cần thiết nhằm:

– Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa;

– Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn;

– Giám định tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

  1. Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Mức trách nhiệm bảo hiểm được ghi trên GCNBH hoặc hợp đồng bảo hiểm.’

  1. Điều khoản mở rộng:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa trên xe cùng chủ.

5. Phí bảo hiểm: 0,6% x Mức trách nhiệm bảo hiểm x tấn trọng tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo