BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ TƯ VẤN, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT CỦA MIC

   Bảo hiểm trách nhiệm nghề tư vấn, thiết kế và giám sát trong quá trình thực hiện dịch vụ về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc quên sót do bất cẩn gây nên thương tật thân thể, thiệt hại vật chất của Người được bảo hiểm sẽ được MIC bồi thường.   

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT CỦA MIC

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện chức năng nghề nghiệp chuyên môn với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát thi công.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của MIC

Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm

Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm]

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TỔN THẤT BAN ĐẦU

Thông báo tổn thất

Khi có tổn thất xảy ra người được bảo hiểm hoặc những người có liên quan phải thông báo cho MIC.Sau khi nhận được thông báo MIC sẽ:

–      Giám định sơ bộ:

+   Tự giám định (đối với những tổn thất nhỏ, đơn giản).

+   Thuê giám định (đối với những tổn thất nghiêm trọng hoặc khi người được bảo hiểm yêu cầu).

–      Hướng dẫn thu thập hồ sơ bồi thường.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

  • Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Hồ sơ khiếu nại của người thứ ba
  • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền
  • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền
  • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại đối với người thứ ba
  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ GIÁM SÁT

👉Không phải gói bảo hiểm nào cũng giống nhau, hãy liên hệ với Zaloha Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết, tư vấn sản phẩm phù hợp, phương án phòng ngừa và chia sẻ và quản trị rủi ro cho bạn và gia đình trước khi tham gia những chuyến đi du lịch nhé !!
________________________________
Zaloha – Chuyên nghiệp – Tận tâm – Nâng tầm giá trị
☎ Hotline: 0236 3 887 868
📬Mail: tuvan@zaloha.com.vn
🏠Địa chỉ: 211 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo