BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT CỦA MIC

Bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt Bảo vệ tài sản của...

CÁC LOẠI BẢO HIỂM TAI NẠN CỦA BẢO VIỆT

Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt (FI) Chương trình “Bảo hiểm Cháy...

BẢO HIỂM ĐỔ VỠ MÁY MÓC CỦA MIC

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là hình thức bảo hiểm vật chất cho các...

BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG HOÀN THÀNH CỦA MIC

Bảo hiểm công trình xây dựng dân dụng hoàn thành là hình thức bảo hiểm...

BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP CỦA MIC

Bảo hiểm trộm cướp đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của...

BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH CỦA MIC

Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực...

BẢO HIỂM HỖN HỢP CỦA MIC

Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người giữ tiền, nhất là trong thời...

DANH MỤC BẢO HIỂM RỦI RO TỔ HỢP CỦA BẢO VIỆT

Bảo hiểm văn phòng trọn gói Với mong muốn cung cấp phạm vi bảo vệ...

BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA BẢO VIỆT

Đối tượng bảo hiểm: Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường...

Contact Me on Zalo