Chính phủ ban hành Nghị định 46/2023/NĐ-CP – Nỗ lực để có thị trường bảo hiểm minh bạch, lành mạnh.

Nghị định 46 siết chặt điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Ngày 18/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46 siết chặt các điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Cụ thể, Nghị định đã tăng mức vốn điều lệ tối thiểu, đồng thời nâng cao các yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm hoạt động ổn định đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm cũng như chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Các quy định mới đảm bảo chỉ có những doanh nghiệp đủ năng lực mới được cấp phép kinh doanh bảo hiểm, góp phần ổn định thị trường, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người được bảo hiểm.

Nghị định 46 quy định chi tiết về giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

Nghị định 46/2023/NĐ-CP đã quy định cụ thể quy trình giải thể đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được giải thể sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính, không còn tranh chấp pháp lý.

Nghị định cũng quy định rõ ràng thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, y tế, các khoản bồi thường bảo hiểm… nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như khách hàng.

Tăng cường giám sát hoạt động của chi nhánh bảo hiểm nước ngoài

Nghị định 46/2023/NĐ-CP có những quy định mới nhằm tăng cường giám sát hoạt động của các chi nhánh bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh nước ngoài.

Đồng thời, cơ quan quản lý nước ngoài cũng được phép thanh tra nhưng phải thông báo và báo cáo kết quả với Bộ Tài chính. Các quy định nhằm đảm bảo hoạt động của chi nhánh tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.

 

Nâng cao mức vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm

Theo Nghị định 46/2023/NĐ-CP, mức vốn điều lệ tối thiểu của các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã được nâng lên. Cụ thể, đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, mức vốn tối thiểu tăng lên 750 tỷ nếu kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Việc nâng cao mức vốn điều lệ tối thiểu sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả, góp phần bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm.

Nghị định 46 bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm

Mục tiêu chính của Nghị định 46/2023/NĐ-CP là nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người được bảo hiểm. Cụ thể, Nghị định đã siết chặt các quy định về điều kiện kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, thanh tra hoạt động chi nhánh nước ngoài.

Thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn cho doanh nghiệp bảo hiểm, Nghị định 46 góp phần đảm bảo người dân được cung cấp dịch vụ bảo hiểm chất lượng, đồng thời quyền lợi khi tham gia bảo hiểm được bảo vệ. Đây là tin vui cho người tiêu dùng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm.

Nghị định 46 hướng tới thị trường bảo hiểm an toàn, lành mạnh

Với việc ban hành Nghị định 46, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho thị trường. Các quy định mới về vốn điều lệ, điều kiện kinh doanh hay giám sát chi nhánh nước ngoài đều nhằm kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.

Khi thị trường bảo hiểm hoạt động lành mạnh, minh bạch, người dân và doanh nghiệp mới yên tâm tham gia. Đây chính là mục tiêu lâu dài mà Nghị định 46 hướng tới, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo