Sơ đồ tổ chức ZALOHA

Quản trị Doanh nghiệp

Giám đốc ZALOHA Việt Nam

Lê Duy Lương

GĐ Siêu thị Bảo hiểm ZALOHA

Từ Thị Thu Hoài

Giám đốc Kinh doanh

Ngô Văn Phúc

Bộ phận Kinh doanh

Quản lý Kinh doanh tại Siêu thị Bảo hiểm ZALOHA

Giám đốc VPGD Điện Bàn

Nguyễn Hữu Hào

Giám đốc VPGD Hòa Vang

Lê Thị Hồng Phong

Giám đốc VPGD Hội An

Võ Ngọc Tự

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Thị Kim Yến

Trưởng phòng Kinh doanh

Dương Tấn Hưng

Trưởng phòng Kinh doanh

Phan Thị Thu

Trưởng phòng Kinh doanh

Ngô Trường Minh Việt

Trưởng phòng Kinh doanh

Phan Phương Thảo

Trưởng phòng Kinh doanh

Lê Xuân Đà

Trưởng phòng Kinh doanh

Trần Quang Vũ

Trưởng phòng Kinh doanh

Phạm Minh Hiếu

Trưởng phòng Kinh doanh

Nguyễn Thị Kim Ly

Bộ phận Văn Phòng – Hỗ trợ Kinh doanh

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Võ Thị Mỹ Hằng

Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh

Phan Minh Công

Chuyên viên –  Maketing

Nguyễn Thành Sơn

Chuyên viên – Dự án Phi Nhân thọ

Nguyễn Khắc Tiệp

Thư ký – Hỗ trợ Kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Lý

Thư ký – Hỗ trợ Kinh doanh

Lê Hồng Nhung

Thư ký – Hỗ trợ Kinh doanh

Đào Thúy Hiền

Chuyên viên – Dịch vụ Khách hàng

Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên viên – Dịch vụ Khách hàng

Phan Thúy Vy