Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về một số loại bảo hiểm bắt buộc, gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ và bảo hiểm hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, Nghị định đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu đối với các loại bảo hiểm này nhằm tăng sự bảo vệ cho người dân. Cụ thể, với bảo hiểm xe cơ giới, mức trách nhiệm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ đối với xe dưới 9 chỗ. Bảo hiểm cháy nổ được mở rộng phạm vi bao gồm cả thiên tai, và tăng mức bồi thường tối thiểu. Bảo hiểm hoạt động xây dựng cũng được bổ sung thêm đối tượng là nhà ở riêng lẻ.

Nhìn chung, Nghị định 67 đã cập nhật kịp thời các quy định về bảo hiểm bắt buộc, góp phần nâng cao mức độ bảo vệ người dân trước rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông và phòng cháy chữa cháy. Đây là một chính sách đáng hoan nghênh.

Dựa trên nội dung Nghị định 67/2023/NĐ-CP, một số điểm mới cần lưu ý bao gồm:

Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn đối với xe dưới 9 chỗ ngồi.
  • Bổ sung quy định về bảo hiểm đối với xe máy điện, xe đạp điện.

Về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

  • Mở rộng phạm vi bảo hiểm, bao gồm cả cháy, nổ do thiên tai.
  • Tăng mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu.

Về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng:

  • Bổ sung bảo hiểm cho hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ.
  • Quy định cụ thể hơn về mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu.

Như vậy, Nghị định đã cập nhật nâng cao mức bảo vệ và mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các đối tượng.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo