Đội ngũ ZALOHA

Bộ phận quản lý

Đội ngũ quản lý và hỗ trợ kinh doanh tại ZALOHA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Giám Đốc

Lê Duy Lương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Giám đóc Siêu thị Bảo Hiểm ZALOHA

Từ thị Thu Hoài

Luôn luôn lắng nghe, cam kết cho đi Gia trị, Văn Phúc tự hào là 1 Giảng viên Bảo hiểm, chuyên gia tư vấn Tài chính chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng Gia đình, Doanh nghiệp giải pháp Bảo hiểm toàn diện.

Giám đốc kinh doanh

Ngô Văn Phúc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Võ Thị Mỹ Hằng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Phụ trách hỗ trợ kinh doanh

Phan Minh Công

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Phụ trách maketing

Nguyễn Thành Sơn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Thư ký – Hổ trợ kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Lý

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Thư ký – Hỗ trợ kinh doanh

Lê Hồng Nhung

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Thư ký – Hỗ trợ kinh doanh

Đào Thúy Hiền

Cán bộ kinh doanh

Các cán bộ quản lý kinh doanh tại Siêu Thị Bảo Hiểm ZALOHA

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Đinh Thị Bảo Khánh

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Nguyễn Thị Kim Ly

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Lò Thị Thu Hồng

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Trần Quang Vũ

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Võ Ngọc Tự

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Nguyễn Hữu Hào

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Lê Xuân Đà

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Phan Phương Thảo

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Lê Thị Hồng Phong

Hình ảnh mang tính minh họa,

cần mọi người bổ sung một số thông tin: Điện thoại, Zalo, Email, facebook …..

Trưởng nhóm kinh doanh

Ngô Trường Minh Việt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Trưởng nhóm kinh doanh

Phan Thị Thu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Trưởng nhóm kinh doanh

Dương Tấn Hưng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Trưởng nhóm kinh doanh

Nguyễn Thị Kim Yến

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Trưởng nhóm kinh doanh

Phạm Thị Minh Hiếu

ĐẠI LÝ TIÊU BIỂU

Các đại lý, chuyên viên tư vấn tiêu biểu tại Siêu Thị Bảo Hiểm ZALOHA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

CEO and Founder

Jessy Blacklet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Marketing

Michael Wayne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Designer

Sarah Jones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer ornare magna eget sem consequat tempus. Integer nec quam in sem convallis tempus sed in magna. Pellentesque sagittis est eu finibus lobortis.

Designer

Sarah Jones