Bảo Việt INTERCARE

6,000,000 100,500,000 

 • Được chi trả 100% trong hạn mức và không bị áp dụng đồng chi trả đối với trẻ em dưới 3 tuổi (Đây là điểm mới của gói này so với gói Bảo Việt An Gia)
 • Quyền lợi lên tới hơn 10 tỷ đồng, là sự lựa chọn phù hợp cho bạn và gia đình để khám chữa bệnh tại các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam như Việt Pháp, FV, Vinmec… và bệnh viên trên toàn thế giới
 • Quyền lợi bảo hiểm cao, tích hợp quyền lợi vận chuyển y tế khẩn cấp và hồi hương
 • Hiệu lực ngay tức thì đối với trường hợp tai nạn
 • Bao gồm đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm bắt buộc cho Điều trị Nội trú, và lựa chọn bổ sung các Ngoại trú, răng; Tử vong và thương tật vĩnh viễn do Tai nạn và Ốm đau, bệnh tật.
 • Quyền lợi bảo hiểm thai sản toàn diện bao gồm: Thanh toán chi phí đẻ thường, đẻ mổ và điều trị biến chứng thai sản.
 • Phí bảo hiểm chiết khấu cao khi mua qua Web 
 • Không cần phải khám sức khỏe trước khi cấp đơn bảo hiểm
 • Sử dụng Thẻ bảo hiểm trong việc bảo lãnh tại Hệ thống bảo lãnh các Bệnh viện, phòng khám viện phí trải khắp toàn quốc để không phải chi trả tiền khám, chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm: Việt Pháp, Vimec, Hồng Ngọc…
 • Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng.
 • Dịch vụ tư vấn quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường 24/7
 • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

  Lưu ý: Quý khách mua hạng mục nào sẽ lựa chọn gói bổ sung theo hạng mục đó

  Từ 0 đến 18 tuổi

  • 5800000 ₫
  • 6600000 ₫
  • 7900000 ₫
  • 9000000 ₫
  • 12100000 ₫

  Từ 19 đến 25 tuổi

  • 5300000 ₫
  • 6100000 ₫
  • 7000000 ₫
  • 8300000 ₫
  • 1900000 ₫

  Từ 26 đến 30 tuổi

  • 5300000 ₫
  • 6100000 ₫
  • 7100000 ₫
  • 8300000 ₫
  • 1900000 ₫

  Từ 31 đến 35 tuổi

  • 5300000 ₫
  • 6200000 ₫
  • 7300000 ₫
  • 8500000 ₫
  • 12200000 ₫

  Từ 36 đến 40 tuổi

  • 5600000 ₫
  • 6500000 ₫
  • 7700000 ₫
  • 8900000 ₫
  • 12700000 ₫

  Từ 41 đến 45 tuổi

  • 5900000 ₫
  • 6800000 ₫
  • 8000000 ₫
  • 9300000 ₫
  • 13300000 ₫

  Từ 46 đến 50 tuổi

  • 6200000 ₫
  • 7200000 ₫
  • 8300000 ₫
  • 9700000 ₫
  • 13900000 ₫

  Từ 51 đến 55 tuổi

  • 6400000 ₫
  • 7700000 ₫
  • 9200000 ₫
  • 10500000 ₫
  • 15000000 ₫

  Từ 56 đến 60 tuổi

  • 7400000 ₫
  • 8900000 ₫
  • 10600000 ₫
  • 12200000 ₫
  • 17400000 ₫

  Từ 61 đến 64 tuổi

  • 8400000 ₫
  • 10300000 ₫
  • 12100000 ₫
  • 13800000 ₫
  • 19700000 ₫

  Từ 65 đến 69 tuổi

  • 12500000 ₫
  • 14000000 ₫
  • 19600000 ₫
  • 24000000 ₫
  • 34400000 ₫

  * Chỉ dành cho trường hợp gia hạn

  • 16200000 ₫
  • 18200000 ₫
  • 25400000 ₫
  • 29300000 ₫
  • 44800000 ₫
  • 4800000 ₫
  • 5500000 ₫
  • 7900000 ₫
  • 11000000 ₫
  • 12400000 ₫
  • 6600000 ₫
  • 7000000 ₫
  • 8300000 ₫
  • 8800000 ₫
  • 9300000 ₫
  • 2200000 ₫
  • 4600000 ₫
  • 7300000 ₫
  • 10600000 ₫
  • 13800000 ₫
  • 2200000 ₫
  • 4600000 ₫
  • 9700000 ₫
  • 13200000 ₫
  • 17800000 ₫
  • 350000 ₫
  • 490000 ₫
  • 700000 ₫
  • 1050000 ₫
  Reset options
Contact Me on Zalo