Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

358,000 38,480,000 

Bảo hiểm sức khỏe VBI Care là sản phẩm của tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (bảo hiểm VietinBank) cung ứng cho khách hàng nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe toàn diện cho người tham gia khỏi những rủi ro về tai nạn, ốm đau, thương tật có thể xảy ra trong cuộc sống đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng.

Các ưu điểm nội trội
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7.
– Bảo lãnh viện phí bằng Căn cước công dân/CMTND
– Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm độc lập.
– Mở rộng cho Trẻ em từ 60 ngày tuổi
– Bồi thường nhanh: trong 5 ngày qua app My BVI và 15 ngày khi nộp hồ sơ trực tiếp.

 • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

  Lưu ý: Quý khách mua hạng mục nào sẽ lựa chọn gói bổ sung theo hạng mục đó

  Áp dụng cho độ tuổi từ 19 - 50 tuổi

  • 1000000 ₫
  • 1700000 ₫
  • 3400000 ₫
  • 6800000 ₫
  • 10880000 ₫

  Từ 60 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

  • 1243125 ₫
  • 2486250 ₫
  • 4420000 ₫
  • 8840000 ₫
  • 14144000 ₫

  Từ 1 đến 3 tuổi

  • 956250 ₫
  • 1912500 ₫
  • 3400000 ₫
  • 6800000 ₫
  • 10880000 ₫

  Từ 4 đến 6 tuổi

  • 680625 ₫
  • 1361250 ₫
  • 2420000 ₫
  • 4840000 ₫
  • 7744000 ₫

  Từ 7 đến 9 tuổi

  • 618750 ₫
  • 1237500 ₫
  • 2200000 ₫
  • 4400000 ₫
  • 7040000 ₫

  Từ 10 đến 18 tuổi

  • 590625 ₫
  • 1181250 ₫
  • 2100000 ₫
  • 4200000 ₫
  • 6720000 ₫

  Từ 19 đến 30 tuổi

  • 562500 ₫
  • 1125000 ₫
  • 2000000 ₫
  • 4000000 ₫
  • 6400000 ₫

  Từ 31 đến 40 tuổi

  • 618750 ₫
  • 1237500 ₫
  • 2300000 ₫
  • 4600000 ₫
  • 7360000 ₫

  Từ 41 đến 50 tuổi

  • 646875 ₫
  • 1293750 ₫
  • 2300000 ₫
  • 4600000 ₫
  • 7360000 ₫

  Từ 51 đến 60 tuổi

  • 675000 ₫
  • 1350000 ₫
  • 2400000 ₫
  • 4800000 ₫
  • 7680000 ₫

  Từ 61 đến 65 tuổi

  • 731250 ₫
  • 1462500 ₫
  • 2600000 ₫
  • 5200000 ₫
  • 8320000 ₫

  Từ 60 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

  • 298350 ₫
  • 596700 ₫
  • 1193400 ₫
  • 2386800 ₫
  • 5967000 ₫

  Từ 1 đến 3 tuổi

  • 229500 ₫
  • 459000 ₫
  • 918000 ₫
  • 1836000 ₫
  • 4590000 ₫

  Từ 4 đến 6 tuổi

  • 163350 ₫
  • 326700 ₫
  • 653400 ₫
  • 1306800 ₫
  • 3267000 ₫

  Từ 7 đến 9 tuổi

  • 148500 ₫
  • 297000 ₫
  • 594000 ₫
  • 1188000 ₫
  • 2970000 ₫

  Từ 10 đến 18 tuổi

  • 141750 ₫
  • 283500 ₫
  • 567000 ₫
  • 1134000 ₫
  • 2835000 ₫

  Từ 19 đến 30 tuổi

  • 135000 ₫
  • 270000 ₫
  • 540000 ₫
  • 1080000 ₫
  • 2700000 ₫

  Từ 31 đến 40 tuổi

  • 148500 ₫
  • 297000 ₫
  • 594000 ₫
  • 1188000 ₫
  • 2970000 ₫

  Từ 41 đến 50 tuổi

  • 155250 ₫
  • 310500 ₫
  • 621000 ₫
  • 1242000 ₫
  • 3105000 ₫

  Từ 51 đến 60 tuổi

  • 162000 ₫
  • 324000 ₫
  • 648000 ₫
  • 1296000 ₫
  • 3240000 ₫

  Từ 61 đến 65 tuổi

  • 175500 ₫
  • 351000 ₫
  • 702000 ₫
  • 1404000 ₫
  • 3510000 ₫

  Từ 60 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

  • 19500 ₫
  • 39000 ₫
  • 78000 ₫
  • 156000 ₫
  • 234000 ₫
  • 1300000 ₫

  Từ 1 tuổi đến 65 tuổi

  • 15000 ₫
  • 30000 ₫
  • 60000 ₫
  • 120000 ₫
  • 180000 ₫
  • 1000000 ₫
  Reset options
Contact Me on Zalo