Hành trình vươn tầm thế giới của SAO VIỆT.

BẰNG MỘT SỨ MỆNH ĐẶC BIỆT ….

Danh sách thành viên đăng ký Sao Việt 2022

SAO VIỆT KIM 2022 HẠNG CƯƠNG

  •  40

Trưởng Phòng

NGUYỄN HỮU HÀO

Trưởng Phòng

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

Chuyên Viên TV

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

Trưởng Phòng

NGÔ VĂN PHÚC

SAO VIỆT KIM 2022 BẠCH KIM

Trưởng Phòng

LÊ XUÂN ĐÀ

Trưởng Phòng

TRẦN QUANG VŨ

Trưởng Phòng

VÕ NGỌC TỰ

Trưởng Phòng

PHAN PHƯƠNG THẢO

Trưởng Phòng

LÊ THỊ HỒNG PHONG

Trưởng Phòng

PHẠM THỊ MINH HIẾU

Đại Lý

HUỲNH THỊ YẾN NHI

Đại Lý

VÕ THỊ NAM HƯƠNG

Đại Lý

TRẦN THỊ TRINH

Trưởng Phòng

NGUYỄN KHẮC TIỆP

Đại Lý

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Đại Lý

ĐINH THỊ BẢO KHÁNH

Đại Lý

PHẠM THỊ MINH NGHĨA

Đại Lý

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG

Đại Lý

NGUYỄN THỊ KIM LY

Đại Lý

CHUNG QUANG MINH

Đại Lý

NGUYỄN THỊ VÂN

Đại Lý

NGUYỄN THỊ TỐ LOAN

Đại Lý

LÊ THỊ MAI

SAO VIỆT 2022 VÀNG

Đại Lý

PHẠM THỊ THU TRANG

Đại Lý

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

Đại Lý

NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

Đại Lý

PHẠM THỊ THUÝ HOA

Trưởng Phòng

LÒ THỊ THU HỒNG

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

NGÔ TRƯỜNG MINH VIỆT

Đại Lý

TRẦN THỊ THỦY CHUNG

Đại Lý

NGUYỄN PHÚC MẠNH

Đại Lý

TRẦN THỊ DIỆU NGỌC

Đại Lý

LÊ THỊ TUYẾN

Đại Lý

ÔNG THỊ HẢI YẾN

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

ĐẶNG THỊ TỐT