Ngô Trường Minh Việt

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Vui lòng sử dụng máy ảnh điện thoại của bạn để quét mã QR này và lưu số liên lạc vào điện thoại của bạn.

contact information in QR code
Contact Me on Zalo