BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ

437,000 4,813,000 

– Bảo hiểm TNDS chủ xe ô tô là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc với chủ xe cơ giới khi tham gia giao thông. Theo nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới, người dân được sử dụng bảo hiểm TNDS điện tử xuất trình cho cơ quan chức năng kiểm tra. Các nhà bảo hiểm được phép cấp ấn chỉ bảo hiểm điện tử từ ngày 1/3/2021.

– Giấy Chứng Nhận điện tử được gửi về email của khách hàng khi mua bảo hiểm của VBI. Trên mẫu GCN có mã code dùng để tra cứu thông tin xe và chủ xe. Như vậy, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, người dân có thể cung cấp bản GCN điện tử của mình, hoặc cung cấp mã Code để CSGT quét tra cứu thông tin.

    • 81818.18182 ₫ / năm
    • 204545.4545 ₫ / năm
    • 409090.9091 ₫ / năm
    • 818181.8182 ₫ / năm
    Reset options
Mã: N/A Danh mục:
Contact Me on Zalo